Kúpiť na iných predajných miestach

U našich obchodných partnerov na predajných miestach po celom Slovensku, čo najbližšie k vášmu bydlisku, dostanete kúpiť cestovné lístky na medzinárodné linky Eurolines, diaľkové linky Slovak Lines a tiež na linky dopravcov, pre ktorých vykonávame predaj lístkov cez náš predajný systém. Na týchto predajných miestach si môžete tiež potvrdiť cestu späť pri spiatočnom OPEN lístku, na lístky zakúpené v zahraničí.

U našich partnerov v zahraničí si na kontaktných miestach môžete potvrdiť cestu späť na spiatočných OPEN lístkoch, ktoré ste si zakúpili na Slovensku. Môžete sa poradiť o možnostiach cestovania v partnerskej krajine a zakúpiť si ďalšie cestovné lístky na vnútroštátnu dopravu v príslušnej krajine.