Moja bezpečnosť

Cestovanie je nevyhnutná súčasť nášho života. Stáva sa stále rýchlejším, cesty sú preplnené, medzi účastníkmi cestnej premávky vládne nervozita. Veľa dôvodov zaujímať sa o bezpečnosť svojho cestovania. Vo všetkom, čo pre Vás robíme, je Vaša bezpečnosť na prvom mieste. Dôsledne sa preto staráme o:

Bezchybný technický stav našich autobusov

- Najlepšou prevenciou je nízky vek vozového parku. Pravidelne preto investujeme do nákupu nových autobusov.
- Autobusy prechádzajú v zmysle platnej legislatívy pravidelne kontrolou na STK.
- Používame vlastný interný systém kontrolných intervalov údržby a opráv vozidiel, ktorý je podstatne intenzívnejší než stanovuje legislatíva.
- Absolútnou prioritou je kontrola brzdného systému vozidla, kontrola riadiaceho mechanizmu a funkčnosť osvetlenia vozidla.
- Vodiči kontrolujú technický stav autobusov pred započatím jazdy, počas prepravy, pri ukončení jazdy a tiež pri odovzdaní vozidla ďalšej zmene.

Dodržiavanie jazdných časov, povinných odpočinkov a bezpečnostných prestávok vodičov

- Striktne dodržiavame a sledujeme povinné odpočinky vodičov určené platnou legislatívou.
- Povolanie vodiča je veľmi náročné a dodržiavanie všetkých odpočinkových noriem je nevyhnutné pre Vašu maximálnu bezpečnosť. Je smutnou praxou, že nirktorí dopravcovia tieto predpisy nerešpektujú, alebo dokonca úmyselne obchádzajú.

Dodržiavanie prepravnej kapacity vozidla

- V našej spoločnosti máme autobusy s rôznym vnútorným vybavením a preto je v nich počet miest pre cestujúcich rôzny podľa typu vozidla.
- Vodič je povinný kontrolovať koľko ľudí má v autobuse a vzhľadom na bezpečnosť nesmie prekročiť kapacitu vozidla.
- Vďaka funkcii v strojčeku na výdaj lístkov, vie vodič v ktorýkoľvek moment zistiť, koľko ľudí je práve v autobuse.
- Všetky údaje súvisiace s vykonávanou linkou sú uložené v strojčeku na výdaj lístkov a po dojazdení sú tieto údaje bezkontaktným spôsobom stiahnuté do internej siete firmy.  Aj takým spôsobom vieme zistiť, či vodič neprekročil prepravnú kapacitu vozidla.

Prispejte aj Vy k svojej bezpečnosti na cestách a vo vozidlách, ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi sa pripútajte. Miesto na sedenie opatrené bezpečnostným pásom je viditeľne označené piktogramom. Autobusy spoločnosti Slovak Lines sú vybavené bezpečnostnými pásmi v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

- V medzinárodnej doprave sú bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách.
- Na diaľkových linkách vo vnútroštátnej doprave sú bezpečnostné pásy minimálne na predných sedadlách a ostatných sedadlách, ktoré nie sú chránené predchádzajúcim sedadlom.
- Prosíme Vás o rešpektovanie bezpečnostných pokynov vodiča, aj keď to možno nie je pre Vás to  najpohodlnejšie. Ide nám o Vašu bezpečnosť.